Strona zrealizowana w ramach projektu:

"Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczowa i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu jaworowskiego i miasta Nowy Rozdół na Ukrainie"

Partnerzy projektu: Miasto Lubaczów Gmina Lubaczów Jaworów Nowy Rozdół